Vi skall vid varje tillfälle med utgångspunkt från kundens krav och åkeriets egna resurser och förutsättningar arbeta för:

 
* Att minska miljöeffekterna från våra fordon.
 
* Att ständigt förbättra verksamheten ur  miljösynpunkt.
 
* Att ständigt arbeta med vår arbetsmiljö.
 
* Att förebygga föroreningar.
 
* Att ständigt beakta farligt gods frågorna.
 
* Att följa aktuell miljölagstiftning, andra  samhällskrav samt våra kunders krav.
 
* Att uppnå inom ramen för företagets  miljöledningssystem ställda miljömål.
 
 
Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.
 
Oskarshamn 2000-10-13
 
 
Dag Petersson
 
Miljöledare