Godsservice bedriver budtransporter över hela Sverige samt hela Norden och Europa. Vi har exempelvis erfarenhet av budresor till Tyskland, Holland och Italien. Vi arbetar inte enbart med bud från Oskarshamn. Vi tar även beställningar av bud från hela Sverige till Oskarshamn. Då vi har ett stort kontaktnät och avtal med bud företag över hela Sverige. 

Fordons storlek finns från combibil till bil och släp.